Om oss

Oddvar Bakken 

Grunnlegger og daglig leder 

Jeg har formell bakgrunn fra bank, forsking og konsulentvirksomhet som rådgiver, selger, daglig leder og konsulent. Jeg har arbeidet med blant annet rekruttering, styrer, bedriftsetableringer, styringssystemer og forretningsprosesser og forandrings og utviklingsprosesser.   

For 15 årene siden valgte jeg å sette ny retning og startet først med formelle bakgrunner som Coach, NLP- og Enneagramtrener,  Psykoterapeut og valgte etterhvert å åpne opp for at det fantes en dypere visdom i meg som gikk utenfor lærebøkenes område.  Jeg gikk dypere inn i meg selv og min indre verden gjennom å strekke meg utover det som fysisk sett kunne bevises.  Jeg beveget meg inn på energi og det ikke-fysiske, stedene der alt skapes ut fra og som senere blir fysisk.    

Bakgrunnen for denne retningsforandring, var at jeg så, følte og opplevde behov for oppgradert viten og innsikt på mine egne menneskelige aspekter og personlig ledelse av meg selv.  Det samme erfarte jeg gjennom min tid som rådgiver, det lå noe viktig som var nedprioritert eller usynlig hos mennesker, det å ha forståelse og bevissthet om ulike visdomsaspekter av seg selv. 

Og det viktigste var at jeg ønsket å erfare de deler av meg som jeg bare sanset eller intuitivt visste ting, men som jeg ikke kunne forklare eller ikke hadde ord for som kunne kommuniseres ut til andre. 
Jeg bare visste, men visste ikke hvorfor jeg visste.  Det som etterhvert avdekket seg, var at  det var bevissthetsområder inne i meg som var begrenset for meg, men som var der  på et ubevisst plan.  

 

Gjennom denne reisen de siste 15 år, har jeg sett hvor viktig det er selv å ha erfart det jeg snakker om og å ikke føre ut noe som ikke er personlig erfart.  Og nå kan jeg tydelig dele av meg selv og min vei til å åpne opp for for mitt indre landskap. 

Nå er jeg bevisstgjort at det er gjennom min egen reise at jeg ser både min indre verden og min ytre verden.  Og det er gjennom mine opplevelser og erfaringer at jeg er bevisstgjort om meg selv og hvorfor balanse er viktig på alle plan i livet. 
Og jeg har i løpet av disse 15 år tillatt meg å bli utfordret på alle plan.  Det har vært en hovednøkkel for å låse meg selv opp og se meg som den jeg er i dag. Men også alt som jeg trodde var meg, spesielt mine mentale tanker og følelser som begrenset meg. 
En del av reisen handler om å forstå min egen verdi, at jeg er viktig.  Ikke viktigere enn andre, men like viktig som alle andre.  Å ikke lenger skyggelegge meg selv, men åpne opp for de gaver som er meg og som jeg kan rekke til andre som ønsker dem. 

En annen del av reisen var å forløse seg ut fra begrensninger som angst, negative tanker, negative følelser, kroppslige vondter, fornektelse og avvisning av seg selv, sjalusi og skygger som holdt min høyere bevissthet tilbake.  

På en måte har jeg vært både elev og lærer mens jeg går min vei.  Og jeg er også kommet til en viktig indre erkjennelse av at universet bygger på en evig utvikling. Og med utvikling følger det naturlig med forandring, forandring av tanker, følelser, kropp på plan, men også åpning av en indre høyere bevissthet.   Det handler om å forene alle deler av deg. 

Nå ser jeg meg selv på en helt annen måte enn før, og jeg takker meg selv for at jeg valgte dette og tok ansvar og var ærlig med meg selv. 

For det er inne meg at jeg finner kraften, kreativiten, freden, kjærligheten og alt av meg selv.  Alt er der når jeg åpner opp mitt indre vakre landskap.  

 

 


Mari Solei Bakken