Den

Den indre leder – fremtidens leder.

 • En leder som skaper ønskede forandringer innenfra og ut i den ytre verden.

 

Er du nysgjerrig på ditt eget lederskap?  Undrer du deg over ditt og andres lederskap?  Er du villig til å ta ansvar for deg selv og åpne nye dører inne i deg selv – dører til ditt indre lederskap? Du har en fornemmelse av svaret allerede, det vet jeg.  

 

Inn i fremtiden setter vi nytt fokus – det vet mange allerede av erfaringer.  Når det indre fokus og den enkeltes indre verden endrer seg så, endrer den ytre verden seg også.  
Den indre delen av oss, den som bærer essensen av oss selv, grunnverdiene våre, den delen av oss som innehar innsikt og bevissthet om personlig bærekraft vil vokse tydeligere og tydeligere frem.  

 

Hvorfor skal jeg bry meg om lederskap spør kanskje du?  På en enkel måte kan jeg si det slik, om du som menneskelig sjel ønsker å være fri, så er det beste du kan gjøre for deg selv, å ta vare på og åpne opp for alle de indre kjærlige og omsorgsfulle sider av deg selv, og spre dette ut til omverden og la andre være fri.

 

Det indre lederskap handler om en fredfull kamp for frihet og fred, ikke hevde eierskap til andres energi, likeverd blant mennesker, rettferdighet og nye muligheter, omsorg og barmhjertighet, den indre og ytre sannhet.  Alt dette er deler av deg som leder.
Historien er ikke feil, den er en erfaring vi har valgt som menneske og menneskehet.  Nå skjer det en dyp og viktig bevegelse inne i mennesket, der vi beveger oss ut av den gamle kollektive massebevissthet som har holdt oss alle fast, og der vi fremover møtes på en annen og mer omfavnende måte der hvert enkelt individ tar tilbake sin energi og kraft. Det er en viktig vei og en vei av hjem til oss selv, inni oss selv.    

 

Det å gå sin egen vei og sprenge seg ut av gamle låste rom, er å vise deg selv respekt og åpne opp for kreative sider av deg selv som du kanskje kan sanse litt av i dag.  Det er som ditt visdoms tre vokser opp av jorden, greinene brer seg ut fra stammen og løvet spretter ut og faller ned i en naturlig syklus.  

 

Den typiske leder, er den person som på visse tidspunkter eller perioder har behov for å ta styring over sine liv. 

En leder er ikke bare en sjef i en forretningsmessig enhet eller i en offentlig virksomhet – de er også ledere.

Men en leder kan også være en person som tør stå frem i en barnehage, i en ideell organisasjon eller samle folk omkring en ide og motiver dem til å handle.

 

Fremtidens ledere kjenner seg selv godt, og er bevisstgjort at de er en del av alt, så de vil omfavne og omringe medmennesker, naturen og jordkloden på en kjærlighetsfull måte.

 

Inn i fremtiden kommer det frem en større og større bevissthet inne i deg.  Bevissthet handler om forståelse av deg selv, forståelse av din egen høyere sjels- og åndelige bevissthet, forståelse av ditt sinn, din kropp og dine følelser.  Du vil oppdage å se inn i det som du ikke umiddelbart tror er sant, du vil kikke bakenfor og inn i en dypere sannhet og årsak.  Dermed hever du din egen energifrekvens og forståelse av deg selv og dine medmennesker.   

 

Den ytre lærebok som har hatt en stor betydning for mange profesjoner, forenes fremover med den indre visdom og indre opplevelser og erfaring hos lederne.  Alt det du har med deg ut fra at hvem du er og hva dine innerste kvaliteter er, blir synliggjort av deg selv.

 

Den indre leder har og fokus på det ytre lederskap, for det handler om å ha balanse.  Forskjellen er at det indre lederskapet springer ut fra hjertet, fra følelsene, fra kjærligheten inne i deg, ikke hva andre har bestemt er bra eller riktig for deg.  
Vår planet er en følelsesmessig planet der vi er kommet for å lære og oppleve følelser og kjærlighet til oss selv, andre mennesker og omverden.  
Og der hver enkelt etterhvert opplever at det bevisste sinn er en del av oss som skaper sitt eget verdensbilde ut fra et forståelsesplan, mens du inni deg innehar mange høyere forståelsesplan med et bredere bilde av deg selv og verden.   

For å bevege seg inn i det indre lederskap, er det noen indre passasjer lederen vil møte og gå gjennom.  Dette er indre nøkler låser som låser opp passasjene og løfter frem dine innerste verdier og hjertefølelser og der du går ut av gamle arvegenetiske og arketypiske historien og de gamle begrensninger som du er ferdig med å erfare.  

 

Intet lederskap er løsrevet fra omverdenen, det kan ikke være annerledes enn at du er forbundet med alt inni deg og rundt deg.  Men hvordan ditt lederskap utvises i den ytre verden, kommer av din indre sannhet og visdom.


Ditt lederskap begynner med deg, skapes og virker gjennom deg og gir de resultater du føler i deg. Derfor er din indre sannhet viktig, ikke å kopiere hva andre har gjort, for de er ikke deg. 

 

Du er en sann skaper når du er i ditt innerste vesen, da skaper du ut fra det som er det beste for deg. Og når du skaper ut fra deg og din innerste sannhet, så er det og godt for omverden og ikke-skadelig for noen. Ingenting som kommer ut fra dine indre hjertesannhet, har noe i seg som kan skade andre.  Dette må oppleves og erfares gjennom å ha tillit til deg selv og din indre visdom, det er en prosess for å tillate disse vakre indre sider av deg og bli synlige.    

 

På det indre lederskapets vei vil du møte deg selv på dypere og mer avansert plan enn du tidligere har gjort, og du vil erfare og oppleve deg selv på mange forståelsesnivåer, innenfor f.eks;

 

 • Dybdekommunikasjon med deg selv, i mellommenneskelige forhold og i kontakt med naturen.

 • Samarbeid der hvert enkelt menneske er seg selv og andre får tillatelse til å være seg selv ut fra sine beste kvaliteter.

 • Innsikt i dine roller og hvor du får energi og tappes for energi. Forløsning av blokkert energi så du kan gå inn i fri flyt.

 • Motsetningens betydning og forståelse for aksept, løsning og omfavnelse av alle sider av deg selv.

 • Aksept og innsikt i at du har alt inni deg allerede.

 • Verdisystemet, det indre og det ytre smelter sammen i en enhet.

 • Erkjennelse av seg selv gjennom å tillate en vekst- og endring syklus komme inn i livet.   

 • Forståelse og innsikt i det fysiske og ikke-fysiske energisystemet ditt.

 • Skapelse gjennom sinnet, følelser og din høyere bevissthet.

 • Å finne egen frihet gjennom egen vei og sannhet.

 • Innsikt i hvor viktighet forholdet mellom egen bevissthet, deg som person og hvilke erfaringer du opplever for å se deg selv i et vekstperspektiv.   

 • Innsikt i den maskuline omfavnende kraft og den feminine kreative skaperenergi sammenhenger og forening. 

 • Forståelse for elementenes betydning i deg. 

 • Du er produktet/tjenesten i fremtidens høyere energibevissthet.  Ingen atskillelse mellom deg og hva du fører ut i den ytre verden. 

 

Her er noen ord om hva man kan si er typiske kjennetegn og egenskaper for den indre leder   

 • Ansvarsbevisst

 • Handlekraft

 • Rolle klarhet

 • Energibevissthet

 • Beslutningsevne

 • Er klar over uvisshetens betydning i vekstprosesser.   

 • Vet om styrker i seg selv og i sine medarbeidere

 • Leder ved eksempel – mer enn gjennom alltid å bruke ord 

 • Ser muligheter

 

Den typiske fremtidsleder har ofte bevisstgjort seg selv på disse 3 områdene:

 • De vet når de selv må bestemme eller beslutte ting

 • De er klar over når de søker andres visdom og når andre bidrar med sine egenskaper gjennom medbestemmelse, i samarbeid og samskapelse. 

 • De er bevisst når de skal tre inn og støtte deres medarbeidere eller venner når disse har problemer som de vil overkomme. 

 

 

Hvordan kan leder bli mer kjent med seg selv spør du kanskje deg selv?

Jeg vil sende et nyttig spørsmål tilbake til deg; Hva mener du er den beste vei for deg? Spør inni deg selv og kjenn etter i dine følelser eller hva kroppen sier, eller stol på at du bare vet.

 

Det er kanskje 3 hovedmåter å bli kjent med seg selv:

 1. Personlig prosess der du blir veiledet og får sparring.

 2. Gjennom en prosess der du utvikler deg i relasjoner med et team du arbeider i og kobler egen prosess til bedriftens og teamets indre utvikling. 

 3. Gjennom en prosess der du lager din egen virksomhet ut fra din indre leder. 

 

Hva vektlegges på den indre lederskapsveien?

Den indre lederskapsreisen er full av opplevelser og erfaringer av seg selv og sin indre verden, men også hvordan den ytre verden funger eller fungerer på en begrenset måte.
Opplevelser og erfaring er som grunntoner og en elv som flyter inni deg når du ønske å forstå eller bevisstgjøre deg selv om hvordan du fungerer.

Det vil handle om å åpne indre dører i deg selv, og lukke de dører som ikke lenger tjener ditt liv.  Eller sagt på en annen måte, du vil tillate mer av deg selv og komme frem innenfra og erkjenne at det er gamle deler av deg som forlater deg.  

Og du vil bevisstgjøre deg sterkt på hva som fungerer og ikke fungerer for deg selv og hva du kan sette fokus mot fremover for å løfte deg selv.  

Det indre lederskap er på en måte også et grunderskap, der du skaper ut fra det innerste og beste av deg selv.  Det er et levedyktig og bærekraftig lederskap basert på din egen skapelse.

 

Hvem passer den indre lederskapsvei for?
På en måte er svaret enkelt, for alle.  Det som er viktig, er at du ønsker å utfordre deg selv og gamle grensesettinger og roller, ta personlig ansvar for ditt liv, gjøre valg som betyr noe for ditt personlige liv, for din egen frihet og leve ut fra det som gagner deg. 
Å ha tillit til at den prosessen du går inn i og at den veileder du benytter, viser deg inn til en vei som er din vei, ikke andres.

  

Kontakt meg 

Ta kontakt om hva som kan passe best for deg, eller din bedrift.